OFERTA

Gaz budowa sp. z o.o.

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

l

Projektowanie i budowa

Zaprojektujemy i wybudujemy dla Państwa stacje oraz sieci gazowe, stacje LNG zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami. Do projektowania infrastruktury wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Produkcja

Zajmujemy się produkcją urządzeń ciśnieniowych w dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE – filtrów, podgrzewaczy, filtropodgrzewaczy, separatorów, filtroseparatorów, nawanialni, kotłowni na biomasę, systemów solarnych, zbiorników THT na wysokie i średnie ciśnienie.

Eksploatacja

Wykonujemy modernizacje, naprawy oraz sprawujemy nadzór nad infrastrukturą. Gwarantujemy szybką reakcję na zaistniałe problemy.

FILTRY GAZU TYPU GFG

Filtry przeciwpyłowe jako element stacji gazowej służą do oddzielenia frakcji stałych oraz ciekłych ze strumienia gazu. Chronią przed zanieczyszczeniami i erozją gazomierze, reduktory, zamontowaną armaturę odcinającą oraz inne urządzenia stanowiące wyposażenie stacji gazowej.

W ofercie posiadamy filtry gazu :

  • średnice od DN25, DN50, DN100 i większe
  • ciśnienia robocze do 0,5 MPa, do 1,6 MPa, powyżej 1,6 MPa
  • w wykonaniu kątowym i prostym w zależności od potrzeb
  • wyposażone w głowicę z pokrywą szybkozamykającą

Na życzenie filtry wyposażamy w:

  • manometr różnicowy
  • zawór odprężający

FILTROSEPARATORY TYPU GFS

Filtroseparatory stosuję się w celu oczyszczania gazu, który zawiera różne zanieczyszczenia stałe oraz cząsteczki cieczy. Proces oczyszczania gazu w filtroseparatorach składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wstępna separacja dużych cząstek stałych i cząstek cieczy z gazu, etap drugi to oczyszczanie gazu na wkładach filtracyjnych

Produkujemy filtroseparatory na ciśnienia robocze powyżej 1,6MPa, standardowo wyposażone w głowicę z pokrywą szybkozamykającą, zestaw korców spustowych i do podłączenia płynowskazu. Na specjalne zamówienia może zostać wyposażony w zestaw do podgrzewu kondensatu, manometr różnicowy, manometr miejscowy

NAWANIALNIE GAZU

Nawanialnie są stosowane na stacjach gazowych służące do nawaniania paliwa gazowego (gazu ziemnego) związkiem chemicznym THT (tetrahydrotiofen). Nawanianie stosowane jest ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, gdyż łatwopalny i grożący wybuchem gaz ziemny jest bezwonny. Produkujemy nawanialnie :

  • wtryskowe
  • kropelkowe
  • kontaktowe

Nawanialnie kompletne wraz ze zbiornikami stałymi i magazynowymi na THT.

ZBIORNIKI I URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE

Urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe od zaprojektowania (na podstawie założeń technicznych) i uzgodnienia dokumentacji w Jednostce Notyfikowanej po przez wykonanie urządzenia aż do odbioru przez Jednostkę Notyfikowaną i nadania znaku CE.

PUNKTY REDUKCYJNE I POMIAROWE