KONTAKT

ADRES

GAZ BUDOWA Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 2
78-230 Karlino

TELEFON

Tel / fax: +48 94 31 17 449
Fax: +48 94 31 13 555

EMAIL

biuro@gazbudowa.pl

Adres do przesyłania faktur:
faktury@gazbudowa.pl

Kapitał zakładowy 500 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000063072
NIP 672-10-05-798
REGON 330377717

Gaz Budowa Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, powołał inspektora ochrony danych osobowych (IODO). Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych znajduje się w górnym menu, w zakładce: ochrona danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dot. przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Email (IODO)

krystian.erens@infomania.pl