Gaz budowa sp. z o.o.

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

l

Projektowanie

Zaprojektujemy dla Państwa sieci, stacje gazowe, stacje LNG zaprojektowane pod Państwa indywidualne potrzeby. Do projektowania infrastruktury wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Produkcja

urządzeń ciśnieniowych w dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE – Filtrów, podgrzewaczy, filtropodgrzewaczy, separatorów, filtroseparatorów, zbiorników THT na wysokie i średnie ciśnienie.

Budowa

Budujemy infrastrukturę gazową, podgrzewacze, nawanialnie, kotłownie na biomasę, systemy solarne według Państwa wytycznych

Eksploatacja

Zmodernizujemy, naprawimy, będziemy sprawować nadzór nad Państwa infrastrukturą, Szybko reagujemy na zaistniałe problemy.

Gaz budowa sp. z o.o.

W LICZBACH

Lat na rynku

Zrealizowanych inwestycji

Pracowników

Nagród i wyróżnień

ŚRODOWISKO NATURALNE JEST DLA NAS BARDZO WAŻNE

 

PRACUJEMY ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 14001

 

Proces współpracy

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KOLEJNYMI ETAPAMI WSPÓŁPRACY

U

Określenie wymagań

Na podstawie wymagań klienta określamy rodzaj i ilość elementów składowych infrastruktury, a także wymagania dotyczące odległości i potrzebnego obszaru do zabudowy.

l

Projektowanie

Na podstawie zebranych informacji nasz zespół przystępuje do projektowania urządzeń i osprzętu. Projekt przedstawiamy klientowi do akceptacji.

Budowa

Zajmujemy się kompleksowo wybudowaniem całej potrzebnej infrastruktury na podstawie projektu

Uzyskanie pozwolenia

Na końcu zajmujemy się uzyskaniem dla Państwa pozwolenia na użytkowanie całej infrastruktury