Adres

GAZ BUDOWA Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 2
78-230 Karlino

Telefon

Tel / fax: +48 94 31 17 449
Fax: +48 94 31 13 555

Email

biuro@gazbudowa.pl

Kapitał zakładowy 500 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000063072
NIP 672-10-05-798
REGON 330377717