Profil działalności

Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawy :

 • gazociągów stalowych wysokiego ciśnienia w zakresie średnic od DN 50 do DN 200 dla ciśnienia powyżej 1,6 MPa
 • sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia z rur polietylenowych oraz stalowych wraz z przyłączami w zakresie średnic de 25 – de 315
 • stacji redukcyjnych i układów zaporowo-upustowych I i II stopnia, odcinków pomiarowych
 • kotłowni gazowych i olejowych od 100 kW do 10 MW
 • układów i rurociągów technologicznych na terenach kopalń gazu i ropy
 • stacji odparowania skroplonego metanu LNG
 • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z polichlorku winylu i polietylenowych w zakresie średnic de 25 – de 315
 • wewnętrznych instalacji gazowych i c.o.

 

Produkujemy urządzenia ciśnieniowe :

 • filtry i filtroseparatory
 • podgrzewacze i filtropodgrzewacze
 • nawanianie kontaktowe
 • zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe

 

Energia odnawialna :

 • kotłowni na biomasę
 • systemów solarnych

 

Wybierając Nas wiesz, że każde zadanie będzie zrealizowane kompleksowo, od stworzenia projektu, przez wykonanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.